SMARTA FÖTTER

Kan fötter vara smarta? Vad är i så fall smarta fötter? Vi tror att hela kroppen och inte bara hjärnan är enormt intelligent. Vi kallar det för kroppsintelligens. Det är en intelligens som finns i alla delar av vår kropp, i våra rörelser och i våra sinnens upplevelse av världen, ända ner i våra fötter. 

Våra fötter är designade för att skicka signaler om vårt underlag och vår omgivning till våra hjärnor. När vi stoppar in och komprimerar våra fötter i vaderade, stabila, moderna skor med klack, så förhindras fötterna att kommunicera med resten av kroppen. Fötterna försvagas, fördummas och vaggas till sömns. Med högteknologiska skor får vi lågteknologiska fötter. 


När våra fötter är nakna och används så blir de allt mer funktionella, inkännande, flexibla, starka, tåliga och smarta. Det som händer i fötterna händer i resten av kroppen och det som händer i kroppen händer i fötterna. Att på olika sätt använda och ta hand om våra fötter är därför en av de bästa sakerna vi kan göra för vår kropp. Ett roligt och bra sätt att göra detta på, är via våra balansstänger.   

LÄNGTAN & MÅL

Vi vill: 

  • bidra med kunskap och konkreta verktyg så att vi människor kan skydda våra kroppar från det moderna livets faror och få starka, smärtfria och funktionella kroppar med start i fötterna.
  • stimulera till rörelseglädje, frihet och välbefinnande både fysiskt, mentalt och emotionellt samt ett nytt sätt att se på fötter med mer barfotaanvändning, fotvänliga skor samt mer naturlig rörelse och klok användning av våra kroppar.
  • vara en kraft för ökad balans i kropp & liv, bland annat med hjälp av våra balansstänger och dessa utbildningar.Smarta Fötter arbetar med att:

1. Sprida kunskap som skyddar fötter och kroppen mot skador

2. Ge verktyg som kan hjälpa till att korrigera problem som uppstått till följd av bland annat dålig skor, stillasittande, osund träning med mera

3. Hjälp att utveckla nya förmågor och kunskaper - att utveckla smarta fötter.

Ett av våra favoritverktyg i detta är våra balansstänger. 


Vi tror på:

Rörelseglädje - Vi vill stimulera till rörelse i vardagen, till variation, lust, utforskande, uppskattning och tacksamhet över kroppens förmåga och utveckling. Låt kroppen vara med! Låt glädjen få ta plats! Varje dag!


Frihet - Vi tror på fysisk, mental och emotionell frihet. Att vi mår bäst när vi känner oss fria. Vi vill stimulera och bjuda in till djupare nyanser av den frihetsupplevelsen.


Välbefinnande - Vi tror att må bra är den yttersta hälsan och att "health is wealth". Vi vill stimulera till praktiker som skapar förutsättningar för ett större välbefinnande på livets alla områden.